Dowiedz się więcej! +48 608-135-320

  • Polski
  • English
  • Русский

Chwytak otwierający się równolegle KM 332/333 Kinshofer

Dojrzały technicznie chwytak do bloczków betonowych i palet KM 332 może być wszechstronnie stosowany do paletowanych i niepaletowanych materiałów budowlanych. KM 333, to wzmocniona wersja, która jest idealna do manipulowania ciężkimi ładunkami. Łapy otwierające się i zamykające równolegle napędzane są hydraulicznie. Pojedyncze elementy betonowe, jak krawężniki, aż po kompletne pakiety cegieł mogą być bez trudu przeładowywane dzięki rozpiętości otwarcia od 400 mm do 1400 mm. 

Siłowniki hydrauliczne ułożone są z osłoną pomiędzy ramionami chwytaka, które otwierają się równolegle. Sferyczne, centralne łożyskowanie siłowników i wbudowany zasobnik środka smarowego gwarantują długi okres użytkowania.

Chwytak do bloczków betonowych i palet jest bardzo elastyczny dzięki możliwości wyboru pomiędzy stałą (KM 332) i zmienną (KM 332V) głębokością zanurzenia szczęk. Ponadto oferowane są jeszcze opcjonalnie również większe rozpiętości otwarcia do 1800 mm i różne szyny dociskowe.

Synchronizacja łap realizowana jest przez dwa siłowniki hydrauliczne, które połączone są ze sobą za pośrednictwem układu różnicowego. Siłowniki są optymalnie chronione dzięki swemu położeniu.

Wbudowany zawór ograniczający ciśnienie w instalacji hydraulicznej jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zawór zwrotny jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym otwarciem szczęk gwarantują bezpieczną pracę.

 

Do pobrania : 

Chwytak otwierający się równolegle KM 332/333 Kinshofer – specyfikacja techniczna

Loading...